Transparensredovisning

Kontaktinformation

Företagsnamn: Trygga Assistans i Norr AB
Postadress: Box 4007, 904 02 Umeå
Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 11D
Telefon: 0771-514 514 (växel)
Mail: info@tryggassistans.se
Kontaktperson: Jonny Jacobsson, Trygga Assistans i Norr AB

Basfakta om Trygg Assistans

För 2017 gäller följande för vår enhet:

Trygg Assistans beräknas omsätta ca 22 miljoner kronor och har cirka 90 anställda år 2017. Verksamheten bedrivs i Västerbotten samt Norrbotten.

Läs mer om Trygg Assistans på allabolag.se

Trygg Assistans mål och riktning

Trygg Assistans ska erbjuda anpassad assistans till funktionsnedsatta i hela landet, men främst Norrland. Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

För att öka kvaliteten i den service som Trygg Assistans erbjuder satsar vi på kompetensutveckling året om. Trygg Assistans ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare i samarbete med ABH, och även på kompetensutveckling för kontorets medarbetare. Trygg Assistans följer även ifA:s utbildningsprogram på våra assistanschefer.

Kvalitet

Trygg Assistans arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet

Trygg Assistans arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9. Egenkontroller samt externa kontroller av verksamheten sker löpande. Vi använder oss även av ett program som heter AiAi, programmets funktioner säkerställer driften av assistansen på många plan.
 

Medarbetare på Trygg Assistans

Antal anställda

Trygg Assistans har ca 90 anställda. Verksamheten bedrivs runt om i Norrland.

Antal chefer

På Trygg Assistans finns 3 chefer, 1 utbildningsansvarig och 1 HR-stöd.

VD Jonny Jacobsson
KA/Assistanschef: Stefan Jonsson
KA/Assistanschef:

Malin Rääf
från 1 april

HR-stöd:

Marielle Olofsson
från 1 april

Utbildning/Kvalitet: Kristoffer Olofsson

Bland Trygg Assistans tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns en lång erfarenhet, både från att leverera personlig assistans och att leva med personlig assistans.

Rekrytering

Personal som anställs av Trygg Assistans för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och kundens önskemål.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på Trygg Assistans var under 2016 4,49%, vi på Trygg Assistans jobbar aktivt med att all personal på Trygg Assistans ska trivas och vara så friska som möjligt. Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder samt assistenter, dygnet runt alla dagar på året.

Kollektivavtal

Trygg Assistans har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ägare- och styrelseinformation

Företagsnamn:

Trygga Assistans i Norr AB

Organisationsnummer:

556824-4809

Bolagsform:

Aktiebolag

VD: Jonny Jacobsson

För mer information om vårt organisationsnummer, styrelse, bokslut, se allabolag.se. 

Ägare

Trygga Assistans i Norr AB ägs av Jonny Jacobsson och Way Four Life AB. 

Bokslut

Här hittar du bokslutsuppgifter