Din personliga assistans

Personlig assistans hos oss på Trygg Assistans utgår från dina egna mål, drömmar, önskemål och behov. Du är själv med och bestämmer hur den personliga assistansen ska finnas där för just dig - vårt jobb är att tillgodose dina behov och ge dig en bättre livskvalitet.

Att leva med personlig assistans har för många inneburit en personlig revolution och möjlighet till ett rikare och friare liv. Öppnade möjligheter att få växa, ökad frihet och delaktighet är bara några av de effekter som den personliga assistansen kan hjälpa dig att uppnå.

Vi på Trygg Assistans ser detta som självklart inom organisationen. Du och dina anhöriga får vara i centrum och det viktigaste av allt - du bestämmer själv hur din personliga assistans ska fungera. 

Hur skapar vi Trygg Assistans för dig?

Vi tror på att trygghet kommer av närhet, tillgänglighet och omtanke. Därför är Trygg Assistans det lilla norrländska företaget med den stora kompetensen - vi finns lokalt nära dig och är aldrig längre bort än ett telefonsamtal till vår jourtelefon som är öppen dygnet runt.

Vi håller vår organisation liten vilket skapar en familjär atmosfär där vi lär känna dig och du lär känna oss. Vårt mål är inte att bli störst i världen, utan att bli bäst i din värld. 

Vidare ger vi alla våra medarbetare bra anställningsvillkor och kompetensutveckling, och skapar därmed goda förutsättningar för att du ska kunna behålla dina personliga assistenter länge.

Kundteam - för din trygghets skull

För att du som är kund som oss ska känna dig trygg och säker med din personliga assistans, och att du får allt det stöd som du kan tänkas behöva, får du ett särskilt kundteam kopplat till dig. Detta team består av följande:

 • Kundansvarig (den person du kontaktar om du behöver något eller har några funderingar)
 • Personlig assistent/assistenter - som du själv väljer!
 • Trygg Assistans sköter alla dina ärenden hos Försäkringskassan och kommunen, samt håller koll på krångliga blanketter och annat

Den personliga assistenten/assistenterna är den/de som du kommer att spendera allra mest tid tillsammans med - därför är det självklart att du själv får bestämma vem du vill ha som assistent. Kanske en god vän, en anhörig eller familjemedlem? Eller någon av våra trevliga och kompetenta assistenter?

Din individuella plan

Varje år utformar vi på Trygg Assistans tillsammans med dig en individuell plan och sätter upp målsättningar för kommande år. Du är alltid med och har efter förmåga eget inflytande över schemaläggning, planering samt aktivitetsmål. Denna individuella plan följs kontinuerligt upp av Trygg Assistans, främst genom personliga besök.

På dessa uppföljningsmöten pratar vi med dig som kund för att få veta hur du trivs, om något kan förbättras och om du har några nya önskemål som vi kan uppfylla. Om det är ett barn som har personlig assistans lägger vi självklart stor tonvikt vid barnperspektivet, för att försäkra oss om att barnet trivs - om det är något som barnet saknar, vill göra mer av eller liknande.

Varför är vi ett bra val för dig?

Alla assistansbolag har samma förutsättningar - att göra det mesta av den assistansersättning som du har blivit beviljad. Vi kan inte lova guld och gröna skogar men eftersom vi vill vara en liten organisation, som finns nära dig, kan vi hålla kostnaderna nere - och hos oss har du självklart full insyn i hur dina pengar används på bästa sätt för dig.

Bra saker med oss är

 • Du väljer alltid vem du vill ha som din/dina personliga assistenter
 • Du är alltid med och bestämmer när, var och hur assistansen ska utformas
 • Du är alltid insatt i hur assistansersättningen används så som löner, assistansomkostnader, administration och utbildning
 • Du har ekonomiskredovisning så ofta du vill, vilket innebär att vi använder oss alltid av öppen ekonomi så att du vet var pengarna tar vägen, hur mycket du har kvar men även månatlig redovisning av uttagna samt sparade assistanstimmar
 • Du har alltid en egen kundansvarig som gör sitt yttersta för dig
 • Dina assistenter har alltid vederbörlig utbildning
 • Vi har alltid öppet för dig! Kontoret är bemannat vardagar 9.00 till 16.00 och under övrig tid finns vi att nå på vår jourtelefon som är öppen dygnet runt
 • Vi erbjuder alltid en individuell plan för dig där dina önskemål står högst på agendan, och efter dina önskemål och våra rutiner har vi tillsammans regelbundna uppföljningsmöten
 • Vi tänker och agerar lokalt, vi vill och vi finns nära dig 

Bli kund hos oss – boka personligt möte

Vill du bli kund hos oss, ring oss på nedanstående nummer så bokar vi ett personligt möte där vi berättar vad vi kan göra för dig.

0771 - 514 514

Du kan även maila till info@tryggassistans.se eller använda formuläret nedan. Om du mailar eller använder formuläret så kontaktar vi dig senast nästkommande arbetsdag.

Vi ser fram emot att få träffa dig!

* = obligatoriskt fält